spolufinancované projekty

OP Životní prostředí

Snížení environmentálního zatížení ve společnosti Gatema

Zahájení projektu: 2010
Ukončení projektu: 2011


Podstatou realizace bylo pořízení dvou technologií - první z nich bylo řešení uzavření části oplachových vod ve výrobě desek plošných spojů; druhé pořizované zařízení byla plasma, která nahradila do té doby používaný chemický způsob čištění.

Projekt byl spolufinancován z OPŽP.

Registrační číslo projektu: CZ.1.02/5.1.00/10.09758