Spolufinancované projekty

V uplynulých měsících jsme se podíleli na projektech, které přinesly do našeho regionu zajímavé prostředky z dotačních titulů. Představujeme některé z nich.

Spolufinancované projekty

EDUCA III

Spolufinancované projekty

Vzdělávejte se pro růst

Spolufinancované projekty

Školení je šance

Spolufinancované projekty

Rozvoj

Spolufinancované projekty

Aplikace

Spolufinancované projekty

ICT a strategické služby

Spolufinancované projekty

OP Životní prostředí

Spolufinancované projekty

Rozvoj a stabilizace venkovských sídel - školství, volnočasové aktivity

Spolufinancované projekty

Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje

Spolufinancované projekty

Program obnovy venkova Olomouckého kraje

Spolufinancované projekty

OP Zaměstnanost

Spolufinancované projekty

Úspory energie

Spolufinancované projekty

Inovační vouchery

spolufinancované projekty

OP Životní prostředí

Snížení environmentálního zatížení ve společnosti Gatema

Zahájení projektu: 2010
Ukončení projektu: 2011


Podstatou realizace bylo pořízení dvou technologií - první z nich bylo řešení uzavření části oplachových vod ve výrobě desek plošných spojů; druhé pořizované zařízení byla plasma, která nahradila do té doby používaný chemický způsob čištění.

Projekt byl spolufinancován z OPŽP.

Registrační číslo projektu: CZ.1.02/5.1.00/10.09758