Aktuální příležitosti

Nejjednodušší cestou, jak nepropásnout žádnou dotační příležitost, je spolupracovat s Gatemou. Každý měsíc posíláme našim partnerům i potenciálním zájemcům přehled aktuálních výzev a titulů.

Opportunity

Environmentální zahrady pro mateřské a základní školy

Cílem výzvy je rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí a žáků základních škol s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím. O tuto podporu mohou žádat obce, MŠ, lesní MŠ, zřizovatelé dětských skupin, ZŠ, příspěvkové organizace a nestátní neziskové organizace působící v oblasti EVVO.

Výše podpory na jeden projekt činí 85 % z celkových způsobilých výdajů. Minimální výše dotace je 50 tis. Kč, maximální 500 tis. Kč.

Žádosti je možné podat v období od 5. 9. 2017 do 31. 1. 2018.

Opportunity

Technologie pro podniky

Průmysl 4.0 - pro malé a střední podniky

  • pořízení výrobní a nevýrobní technologie se zaměřením na digitální transformaci  výroby

  • každý žadatel může v rámci projektu získat dotaci ve výši 1 - 20 mil. Kč

Technologie - pro mikro a malé podniky do 3 let stáří

  • pořízení nových výrobních strojů, zařízení a vybavení, včetně patentů, licencí a softwaru

  • každý žadatel může v rámci projektu získat dotaci ve výši 100 - 255 tis. Kč

 

Projekty budou podpořeny až 45 % ze způsobilých výdajů. Žádosti bude možné předkládat od 12. 2. 2018, ukončení příjmu je stanoveno na 14. 5. 2018.

Opportunity

Muzea

 

Výzva podporuje konzervování-restaurování sbírkových předmětů a budování nových expozic,  zvýšení ochrany sbírkových fondů, zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, odstraňování přístupovýc bariér, zabezpečení a osvětlení objektů či modernizace zázemí.

Podpořena mohou být jenom muzea, splňující níže uvedené podmínky:

  • Muzeum je zřizováno státem nebo krajem
  • Muzeum spravuje sbírku dle zákona č. 122/2000 Sb.
  • Průměrná návštěvnost muzea (průměr za léta 2014, 2015 a 2016) překročila 30 000 návštěvníků

Je možno získat 85%, minimální hodnota projektu je 3 mil. Kč.

Příjem žádostí je limitován od 9. 10. 2017 do 31. 1. 2018.

 

Opportunity

Cyklostezky

SFDI podporuje výstavbu či opravu cyklistických stezek se zřizováním jízdních pruhů pro cyklisty na místních komunikacích nebo na silnicích II. a III. třídy. Výše podpory je 85 % celkových způsobilých výdajů (v případě budování cyklostezky o délce alespoň 1 km na opuštěném drážním tělese je dotace až 90 %).

Oprávnění příjemci podpory jsou obec, svazek obcí, organizační složky obce, příspěvkové organizace zřízené obcí, kraj.

Příjem žádostí bude ukončen 15. 1. 2018.

Opportunity

Finanční podpora pro podnikatele

Inovace (inovační projekt) - příjem žádostí: 12. 7. 2017 - 12. 11. 2017
Aplikace - příjem žádostí: 3. 8. 2017 - 30. 11. 2017
Potenciál - příjem žádostí: 20. 7. 2017 - 30. 11. 2017
ICT a sdílené služby - příjem žádostí: 09/2017
Inovace (ochrana práv) - příjem žádostí: 4. 1. 2016 - 31. 12. 2017
Proof of Concept - příjem žádostí: 10/2017
Smart grids I. (distribuční sítě) - příjem žádostí: 1. 4. 2017 - 30. 9. 2017
Smart grids II. (přenosová síť) - příjem žádostí: 1. 12. 2016 - 2. 1. 2018
Spolupráce - příjem žádostí: 14. 7. 2017 - 20. 10. 2017
Partnerství znalostního transferu - příjem žádostí: 14. 7. 2017 - 13. 10. 2017
Inovační vouchery - příjem žádostí: 10. 7. 2017 - 31. 12. 2017
Vysokorychlostní internet - příjem žádostí: 26. 4. 2017 - 26. 9. 2017
Úspory energie - příjem žádostí: 15. 12. 2016 - 31. 10. 2017
Úspory energie (fotovoltaika) - příjem žádostí: 16. 6. 2017 - 16. 10. 2017

Opportunity

Podpora pro podnikání a rozvoj obcí s environmentálními projekty

Plány Územního systému ekologické stability 
(výzva číslo 52, příjem žádostí: 3. 4. 2017, ukončení příjmu: 3. 4. 2018) 
Energetické úspory nových veřejných budov 
(výzva číslo 61, příjem žádostí: 3. 4. 2017, ukončení příjmu: 31. 10. 2017) 
Energetická náročnost veřejných budov
(výzva číslo 70, příjem žádostí: 3. 4. 2017, ukončení příjmu: 29. 9. 2017) 
Prevence vzniku odpadů
(výzva číslo 84, příjem žádostí: 3. 4. 2017, ukončení příjmu: 2. 1. 2019) 
Materiálové a energetické využití odpadů
(výzva číslo 85, příjem žádostí: 3. 4. 2017, ukončení příjmu: 2. 1. 2019)


Kompletní přehled aktuálních výzev naleznete zde.