Aktuální příležitosti

Nejjednodušší cestou, jak nepropásnout žádnou dotační příležitost, je spolupracovat s Gatemou. Pravidelně posíláme našim partnerům i potenciálním zájemcům přehled aktuálních výzev a titulů.

Opportunity

Zdroje pitné vody pro obce

Výzva podporuje výstavbu nových nebo regeneraci stávajících zdrojů pitné vody či výstavbu a rekonstrukci přivaděčů pitné vody (včetně instalace nezbytné technologie a napojení těchto zdrojů na stávající vodovod). Dále se vztahuje na zajištění průzkumných vrtů za účelem zajištění zdrojů pitné vody pro zásobování obyvatelstva.

Výše podpory se pohybuje v rozmezí 100 tisíc až 3 milióny Kč. Oprávněnými žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace územních samosprávných celků a obchodní společnosti ovládané z více než 50% obcemi a městy.

Příjem žádosti byl již zahájen 4. 5. 2018 a potrvá do 18. 12. 2020.

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat na e-mailu projekt@gatema.cz. Zcela nezávazně.

 

Opportunity

Nabídka seminářů 2019

Za školením nemusíte jezdit do Brna, zkuste zavítat na některý z nabízených seminářů k nám, do Gatemy do Boskovic. Čekají vás zajímavá témata, fundovaní lektoři a příjemné prostředí.

V roce 2019 jsme pro vás opět připravili řadu zajímavých seminářů z oblasti veřejných zakázek, legislativních novinek, ekonomické oblasti i IT témat.

Semináře pro veřejnost konané v první polovině roku 2019:

 • 31. 1. Práva a povinnosti zastupitelů a radních
 • 21. 2. Zakázky malého rozsahu bez obav
 • 21. 3. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • 25. 4. Elektronizace veřejných zakázek
 • 23. 5. Insolvenční a exekuční řízení pro potřeby mzdové personalistiky a účetnictví

V nejbližší době připravujeme i seminář Archivace, skartace, uchovávání a vyřazování dokumentů.

Podrobnější informace lze obdržet na emailu projekt@gatema.cz

Opportunity

Výzva Mikrojesle

Výzva nabízí možnost provozování mikrojeslí, tj. zařízení péče o děti ve věku od 6 měsíců do 3 let (včetně), s kapacitou 4 děti.

Oprávněným žadatelem může být obec, příspěvkové organizace obcí a neziskové organizace.

Míra dotace je ve výši 95 až 100% nákladů projektu.

Žádosti o dotaci lze podávat od 21. ledna do 14. března 2019, předpokládá se ovšem velký zájem žadatelů, a proto je pravděpodobné předčasné uzavření příjmu žádostí.

V případě zájmu se proto neváhejte na nás obrátit co nejdříve na email projekt@gatema.cz.

Opportunity

Vzdělávání pro zaměstnance s POVEZ II

Projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců POVEZ II umožňuje zaměstnavatelům a OSVČ získat až 85% finanční příspěvek na vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců, včetně potenciálních zaměstnanců. Současně budou zaměstnavateli hrazeny mzdové náklady, a to po celou dobu jejich vzdělávání.

Opportunity

Finanční podpora pro podnikatele

Ministerstvo průmyslu a obchodu prostřednictvím operačního programu OPPIK aktualizovalo harmonogram výzev, kde mohou podnikatelské subjekty získat dotace pro rozvoj svého podnikání. Jedná se o oblasti podpory:

 • Aplikace VII - příjem od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019
 • Inovační vouchery IV - příjem od 2. 1. 2019 do 30. 6. 2020
 • Potenciál V - příjem od 1. 10. 2018 do 15. 1. 2019
 • Technologie IX - příjem od 11. 3. 2019 do 13. 6. 2019
 • Technologie - pro začínající podniky VIII - příjem od 28. 1. 2019 do 28. 5. 2019
 • Marketing IV - příjem od 1. 3. 2019 do 31. 5. 2019
 • Obnovitelné zdroje energie IV - příjem od 3. 8. 2018 do 29. 3. 2019
 • Úspory energie v SZT III - příjem od 11. 6. 2018 do 31. 3. 2019
 • Úspory energie - EEB II - příjem od 16. 7. 2018 do 15. 1. 2020
 • Nemovitosti III - příjem od 22. 10. 2018 do 22. 5. 2019
 • Školící střediska III - příjem od 15. 8. 2018 do 30. 5. 2019
 • ICT a SS - Zřizování a provoz center IV - příjem od 28. 8. 2018 do 28. 5. 2019
 • ICT a SS - Budování a modernizace datových center IV - příjem od 31. 8. 2018 do 31. 5. 2019
 • Partnerství znalostního transferu V - příjem od 30. 6. 2019 do 30. 10. 2019
 • Smart Grids V, VI - příjem od 8. 10. 2018 do 31. 1. 2019 (předběžné žádosti)
 • Úspory energie IV - příjem od 2. 7. 2018 do 29. 4. 2019
 • Spolupráce - Klastry VI - příjem od 2. 9. 2019 do 29. 11. 2019
 • Inovace - Inovační projekt VII - příjem od 3. 6. 2019 do 30. 8. 2019
 • Poradenství - Služby pro MSP I - příjem od 1. 7. 2019 do 31. 10. 2019
 • Proof of Concept II - příjem od 4. 1. 2019 do 6. 5. 2019