Aktuální příležitosti

Nejjednodušší cestou, jak nepropásnout žádnou dotační příležitost, je spolupracovat s Gatemou. Pravidelně posíláme našim partnerům i potenciálním zájemcům přehled aktuálních výzev a titulů.

Opportunity

Zdroje pitné vody pro obce

Výzva podporuje výstavbu nových nebo regeneraci stávajících zdrojů pitné vody či výstavbu a rekonstrukci přivaděčů pitné vody (včetně instalace nezbytné technologie a napojení těchto zdrojů na stávající vodovod). Dále se vztahuje na zajištění průzkumných vrtů za účelem zajištění zdrojů pitné vody pro zásobování obyvatelstva.

Výše podpory se pohybuje v rozmezí 100 tisíc až 3 milióny Kč. Oprávněnými žadateli jsou obce, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace územních samosprávných celků a obchodní společnosti ovládané z více než 50% obcemi a městy.

Příjem žádosti byl již zahájen 4. 5. 2018 a potrvá do 18. 12. 2020.

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat na e-mailu projekt@gatema.cz. Zcela nezávazně.

 

Opportunity

Vzdělávání pro zaměstnance s POVEZ II

Projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců POVEZ II umožňuje zaměstnavatelům a OSVČ získat až 85% finanční příspěvek na vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců, včetně potenciálních zaměstnanců. Současně budou zaměstnavateli hrazeny mzdové náklady, a to po celou dobu jejich vzdělávání.

Opportunity

Finanční podpora pro podnikatele

Ministerstvo průmyslu a obchodu prostřednictvím operačního programu OPPIK aktualizovalo harmonogram výzev, kde mohou podnikatelské subjekty získat dotace pro rozvoj svého podnikání. Jedná se například o tituly:

  • Inovační vouchery IV - příjem od 2. 1. 2019 do 30. 6. 2020
  • Úspory energie - EEB II - příjem od 16. 7. 2018 do 15. 1. 2020