Aktuální příležitosti

Nejjednodušší cestou, jak nepropásnout žádnou dotační příležitost, je spolupracovat s Gatemou. Pravidelně posíláme našim partnerům i potenciálním zájemcům přehled aktuálních výzev a titulů.

Opportunity

Podpora pro rozvoj obcí s environmentálními projekty

 • Prevence vzniku odpadů č. 84 - příjem od 3. 4. 2017 do 2. 1. 2019
 • Materiálové a energetické využití odpadů č. 85 - příjem od 3. 4. 2017 do 2. 1. 2019
 • Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech č. 98 - příjem od 1. 3. 2018 - 20. 12. 2018
 • Energetické úspory č. 100 - příjem od 1. 3. 2018 - 31. 1. 2019
 • Zlepšování kvality vod  a snižování rizika povodní č. 113 - příjem od 1. 3. 2018 - 7. 1. 2019

Kompletní přehled aktuálních výzev naleznete zde.

Opportunity

Vzdělávání pro zaměstnance s POVEZ II

Projekt Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců POVEZ II umožňuje zaměstnavatelům a OSVČ získat až 85% finanční příspěvek na vzdělávání či rekvalifikaci svých zaměstnanců, včetně potenciálních zaměstnanců. Současně budou zaměstnavateli hrazeny mzdové náklady, a to po celou dobu jejich vzdělávání.

Opportunity

Finanční podpora pro podnikatele

Ministerstvo průmyslu a obchodu prostřednictvím operačního programu OPPIK vyhlásilo v červnu 2018 nové výzvy, kde mohou podnikatelské subjekty získat dotace pro rozvoj svého podnikání. Jedná se o oblasti podpory:

 • Aplikace VI - příjem od 28. 8. 2018 do 17. 12. 2018
 • Inovace V - příjem od 26. 9. 2018 do 27. 11. 2018
 • Potenciál V - příjem od 1. 10. 2018 do 15. 1. 2019
 • Úspory energie v SZT III - příjem od 11. 6. 2018 do 31. 3. 2019
 • Úspory energie - EEB II - příjem od 2. 7. 2018 do 29. 4. 2019
 • Nemovitosti III - příjem od 22. 10. 2018 do 22. 5. 2019
 • Školící střediska III - příjem od 15. 8. 2018 do 30. 5. 2019
 • ICT a sdílené služby IV - příjem od 28. 8. 2018 do 28. 5. 2019
 • Partnerství znalostního transferu IV - příjem od 17. 9. 2018 do 14. 12. 2018
 • Smart Grids IV - příjem od 29. 6. 2018 do 19. 12. 2018
 • Úspory energie IV - příjem od 2. 7. 2018 do 29. 4. 2019
 • Spolupráce - Klastry V - příjem od 28. 8. 2018 do 28. 11. 2018