Spolufinancované projekty

V uplynulých měsících jsme se podíleli na projektech, které přinesly do našeho regionu zajímavé prostředky z dotačních titulů. Představujeme některé z nich.

Spolufinancované projekty

EDUCA III

Spolufinancované projekty

Vzdělávejte se pro růst

Spolufinancované projekty

Školení je šance

Spolufinancované projekty

Rozvoj

Spolufinancované projekty

Aplikace

Spolufinancované projekty

ICT a strategické služby

Spolufinancované projekty

OP Životní prostředí

Spolufinancované projekty

Rozvoj a stabilizace venkovských sídel - školství, volnočasové aktivity

Spolufinancované projekty

Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje

Spolufinancované projekty

Program obnovy venkova Olomouckého kraje

Spolufinancované projekty

OP Zaměstnanost

Spolufinancované projekty

Úspory energie

Spolufinancované projekty

Inovační vouchery

spolufinancované projekty

Inovační vouchery

Zpětné získávání mědi z odpadních výrobních vod ve výrobě desek plošných spojů společnosti Gatema a.s.

Zahájení projektu:   5. 6. 2019

Ukončení projektu: 15. 7. 2020

_________________________________________________________________________________________________________________

Projekt se zabývá vývojem technologie na získávání mědi z odpadních vod po leptání měděných spojů v kyselině chlorovodíkové a následně rovněž ověřením výsledků výzkumu v laboratorním měřítku.

Po vyhodnocení optimalizovaných technologických řešení bude určena nejlepší možná varianta technologie získávání mědi z odpadních výrobních vod, a to i z hlediska ekonomických návazností zvoleného řešení a možnosti zavedení ve společnosti žadatele.

Tento projekt je spolufinancován je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0018573