spolufinancované projekty

Inovační vouchery

Zpětné získávání mědi z odpadních výrobních vod ve výrobě desek plošných spojů společnosti Gatema a.s.

Zahájení projektu:   5. 6. 2019

Ukončení projektu: 15. 7. 2020

_________________________________________________________________________________________________________________

Projekt se zabývá vývojem technologie na získávání mědi z odpadních vod po leptání měděných spojů v kyselině chlorovodíkové a následně rovněž ověřením výsledků výzkumu v laboratorním měřítku.

Po vyhodnocení optimalizovaných technologických řešení bude určena nejlepší možná varianta technologie získávání mědi z odpadních výrobních vod, a to i z hlediska ekonomických návazností zvoleného řešení a možnosti zavedení ve společnosti žadatele.

Tento projekt je spolufinancován je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0018573