Spolufinancované projekty

V uplynulých měsících jsme se podíleli na projektech, které přinesly do našeho regionu zajímavé prostředky z dotačních titulů. Představujeme některé z nich.

Spolufinancované projekty

EDUCA III

Spolufinancované projekty

Vzdělávejte se pro růst

Spolufinancované projekty

Školení je šance

Spolufinancované projekty

Rozvoj

Spolufinancované projekty

Aplikace

Spolufinancované projekty

ICT a strategické služby

Spolufinancované projekty

OP Životní prostředí

Spolufinancované projekty

Rozvoj a stabilizace venkovských sídel - školství, volnočasové aktivity

Spolufinancované projekty

Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje

Spolufinancované projekty

Program obnovy venkova Olomouckého kraje

Spolufinancované projekty

OP Zaměstnanost

Spolufinancované projekty

Úspory energie

Spolufinancované projekty

Inovační vouchery

spolufinancované projekty

OP Zaměstnanost

Gatemáček

Zahájení projektu: 4. 1. 2016

Ukončení projektu: 31. 8. 2018


Gatemáček je mateřská školka, která je umístěna přímo v sídle naší společnosti v Boskovicích. Cílem projektu je rozšíření služeb péče o děti a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, dále pak sladění rodinného a pracovního života zaměstnanců nejen naší společnosti, ale i dalších obyvatelů regionu.

Kapacita školky je 15 dětí ve věku od 2 do 6 let. Standardní otevírací doba je každý všední den od 6.00 do 17.00 hod. Bližší informace naleznete na www.gatemacek.cz

Tento projekt je spolufinacován z Evropského sociálního fondu z programu Operační program Zaměstnanost prostřednictvím výzvy Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001762

 

 

Gatemáček z.s.

Zahájení projektu: 1. 9. 2018

Ukončení projektu: 31. 8. 2020


Gatemáček z.s. je nástupnickou organizací v režimu dětské skupiny. Kapacita školky je 15 dětí ve věku od 2 do 6 let. Standardní otevírací doba je každý všední den od 6.00 do 17.00 hod. Bližší informace naleznete na www.gatemacek.cz

Tento projekt je spolufinacován z Evropského sociálního fondu z programu Operační program Zaměstnanost prostřednictvím výzvy Podpora vybudování a provozu dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo hl. m. Prahu.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008960