spolufinancované projekty

EDUCA III

Zvyšování kvalifikace, profesních dovedností a znalostí zaměstnanců Divize plošných spojů společnosti Gatema s.r.o.

Zahájení projektu: 1. 8. 2013
Ukončení projektu: 30. 4. 2014


Hlavním a primárním cílem projektu bylo posílení konkurenceschopnosti naší společnosti, a to investicí do rozvoje lidských zdrojů, do vzdělání a do zvyšování a rozšiřování kvalifikace a znalostí zaměstnanců. Projekt byl zaměřen na vzdělávání v oblastech, které pokrývaly níže uvedené klíčové aktivity:

  • Vyškolení interních lektorů - informačního systému a BOZP
  • PC dovednosti
  • Kurz první pomoci
  • Kurzy AJ
  • Kurzy NJ
  • Účetní a daňové novinky
  • BOZP
  • Operační systémy

Tento projekt byl podpořen z Evropského sociálního fondu, operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, v rámci výzvy EDUCA III.

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.04/92.00098