Spolufinancované projekty

V uplynulých měsících jsme se podíleli na projektech, které přinesly do našeho regionu zajímavé prostředky z dotačních titulů. Představujeme některé z nich.

Spolufinancované projekty

EDUCA III

Spolufinancované projekty

Vzdělávejte se pro růst

Spolufinancované projekty

Školení je šance

Spolufinancované projekty

Rozvoj

Spolufinancované projekty

Aplikace

Spolufinancované projekty

ICT a strategické služby

Spolufinancované projekty

OP Životní prostředí

Spolufinancované projekty

Rozvoj a stabilizace venkovských sídel - školství, volnočasové aktivity

Spolufinancované projekty

Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje

Spolufinancované projekty

Program obnovy venkova Olomouckého kraje

Spolufinancované projekty

OP Zaměstnanost

Spolufinancované projekty

Úspory energie

Spolufinancované projekty

Inovační vouchery

spolufinancované projekty

EDUCA III

Zvyšování kvalifikace, profesních dovedností a znalostí zaměstnanců Divize plošných spojů společnosti Gatema s.r.o.

Zahájení projektu: 1. 8. 2013
Ukončení projektu: 30. 4. 2014


Hlavním a primárním cílem projektu bylo posílení konkurenceschopnosti naší společnosti, a to investicí do rozvoje lidských zdrojů, do vzdělání a do zvyšování a rozšiřování kvalifikace a znalostí zaměstnanců. Projekt byl zaměřen na vzdělávání v oblastech, které pokrývaly níže uvedené klíčové aktivity:

  • Vyškolení interních lektorů - informačního systému a BOZP
  • PC dovednosti
  • Kurz první pomoci
  • Kurzy AJ
  • Kurzy NJ
  • Účetní a daňové novinky
  • BOZP
  • Operační systémy

Tento projekt byl podpořen z Evropského sociálního fondu, operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, v rámci výzvy EDUCA III.

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.04/92.00098