Spolufinancované projekty

V uplynulých měsících jsme se podíleli na projektech, které přinesly do našeho regionu zajímavé prostředky z dotačních titulů. Představujeme některé z nich.

Spolufinancované projekty

EDUCA III

Spolufinancované projekty

Vzdělávejte se pro růst

Spolufinancované projekty

Školení je šance

Spolufinancované projekty

Rozvoj

Spolufinancované projekty

Aplikace

Spolufinancované projekty

ICT a strategické služby

Spolufinancované projekty

OP Životní prostředí

Spolufinancované projekty

Rozvoj a stabilizace venkovských sídel - školství, volnočasové aktivity

Spolufinancované projekty

Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje

Spolufinancované projekty

Program obnovy venkova Olomouckého kraje

Spolufinancované projekty

OP Zaměstnanost

spolufinancované projekty

Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje

Přístavba základní školy - spojovací krček

Zahájení projektu: 1. 4. 2016
Ukončení projektu: 31. 7. 2016


Obec Benešov zrealizovala vybudování spojovacího krčku v komplexu budov ZŠ a MŠ do budovy tělocvičny z důvodu přímého napojení. Tento projekt umožnil snadnější a rychlejší vstup na hodiny tělesné výchovy. Vzhledem k technickým problémům způsobeným absencí zateplovacího systému obvodového zdiva a stropu, byly i tyto nedostatky eliminovány v rámci celého projektu.

Projekt je spolufinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje z dotačního programu Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2016.

Registrační číslo projektu: OZP PRV DT1 2016