Spolufinancované projekty

V uplynulých měsících jsme se podíleli na projektech, které přinesly do našeho regionu zajímavé prostředky z dotačních titulů. Představujeme některé z nich.

Spolufinancované projekty

EDUCA III

Spolufinancované projekty

Vzdělávejte se pro růst

Spolufinancované projekty

Školení je šance

Spolufinancované projekty

Rozvoj

Spolufinancované projekty

Aplikace

Spolufinancované projekty

ICT a strategické služby

Spolufinancované projekty

OP Životní prostředí

Spolufinancované projekty

Rozvoj a stabilizace venkovských sídel - školství, volnočasové aktivity

Spolufinancované projekty

Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje

Spolufinancované projekty

Program obnovy venkova Olomouckého kraje

Spolufinancované projekty

OP Zaměstnanost

spolufinancované projekty

Aplikace

Fotokatalytické panely z pěnové keramiky

Zahájení projektu: 1. 7. 2016
Ukončení projektu: 29. 9. 2019


Jedná se o inovační projekt s respektem k životnímu prostředí, který v současné době nemá na českém, ani na zahraničním trhu přímého konkurenta.

Společnost LANIK s.r.o. se stala úspěšným žadatelem v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) v programu Aplikace, projektová žádost byla 4. ledna 2017 doporučena k financování.

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004925