Spolufinancované projekty

V uplynulých měsících jsme se podíleli na projektech, které přinesly do našeho regionu zajímavé prostředky z dotačních titulů. Představujeme některé z nich.

Spolufinancované projekty

EDUCA III

Spolufinancované projekty

Vzdělávejte se pro růst

Spolufinancované projekty

Školení je šance

Spolufinancované projekty

Rozvoj

Spolufinancované projekty

Aplikace

Spolufinancované projekty

ICT a strategické služby

Spolufinancované projekty

OP Životní prostředí

Spolufinancované projekty

Rozvoj a stabilizace venkovských sídel - školství, volnočasové aktivity

Spolufinancované projekty

Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje

Spolufinancované projekty

Program obnovy venkova Olomouckého kraje

Spolufinancované projekty

OP Zaměstnanost

spolufinancované projekty

Vzdělávejte se pro růst

Rozšíření a prohloubení znalostí tabulkového procesoru MS Excel

Zahájení projektu: 14. 10. 2013
Ukončení projektu: 24. 10. 2013


V rámci tohoto projektu zaměřeného na školení MS Excel byli zaměstnanci podle stupně pokročilosti rozdělení do 4 skupin, samotné vzdělávání bylo realizováno v sídle naší společnosti.

Projekt byl spolufinancován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci programu Vzdělávejte se pro růst.

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.00/71.00002

 


Zvyšování odborné úrovně anglického jazyka ve společnosti Gatema s.r.o.

Zahájení projektu: 6. 12. 2012
Ukončení projektu: 30. 5. 2013


Naše společnost podpořila v tomto projektu profesní vzdělávání svých zaměstnanců.

Projekt byl spolufinancován z prostředků ESF v rámci programu Vzdělávejte se pro růst.

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.00/71.00002