Spolufinancované projekty

V uplynulých měsících jsme se podíleli na projektech, které přinesly do našeho regionu zajímavé prostředky z dotačních titulů. Představujeme některé z nich.

Spolufinancované projekty

EDUCA III

Spolufinancované projekty

Vzdělávejte se pro růst

Spolufinancované projekty

Školení je šance

Spolufinancované projekty

Rozvoj

Spolufinancované projekty

Aplikace

Spolufinancované projekty

ICT a strategické služby

Spolufinancované projekty

OP Životní prostředí

Spolufinancované projekty

Rozvoj a stabilizace venkovských sídel - školství, volnočasové aktivity

Spolufinancované projekty

Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje

Spolufinancované projekty

Program obnovy venkova Olomouckého kraje

Spolufinancované projekty

OP Zaměstnanost

spolufinancované projekty

OP Zaměstnanost

Gatemáček

Zahájení projektu: 4. 1. 2016

Ukončení projektu: 31. 8. 2018


Gatemáček je mateřská školka, která je umístěna přímo v sídle naší společnosti v Boskovicích. Cílem projektu je rozšíření služeb péče o děti a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, dále pak sladění rodinného a pracovního života zaměstnanců nejen naší společnosti, ale i dalších obyvatelů regionu.

Kapacita školky je 15 dětí ve věku od 2 do 6 let. Standardní otevírací doba je každý všední den od 6.00 do 17.00 hod. Bližší informace naleznete na www.gatemacek.cz

Tento projekt je spolufinacován z Evropského sociálního fondu z programu Operační program Zaměstnanost prostřednictvím výzvy Podpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost mimo hl. m. Prahu.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0001762