Spolufinancované projekty

V uplynulých měsících jsme se podíleli na projektech, které přinesly do našeho regionu zajímavé prostředky z dotačních titulů. Představujeme některé z nich.

Spolufinancované projekty

EDUCA III

Spolufinancované projekty

Vzdělávejte se pro růst

Spolufinancované projekty

Školení je šance

Spolufinancované projekty

Rozvoj

Spolufinancované projekty

Aplikace

Spolufinancované projekty

ICT a strategické služby

Spolufinancované projekty

OP Životní prostředí

Spolufinancované projekty

Rozvoj a stabilizace venkovských sídel - školství, volnočasové aktivity

Spolufinancované projekty

Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje

Spolufinancované projekty

Program obnovy venkova Olomouckého kraje

Spolufinancované projekty

OP Zaměstnanost

Spolufinancované projekty

Úspory energie

Spolufinancované projekty

Inovační vouchery

spolufinancované projekty

Rozvoj a stabilizace venkovských sídel - školství, volnočasové aktivity

Digitalizované přírodovědecké centrum se zaměřením na pracovní činnosti pro ZŠ Lysice

Zahájení projektu: 1. 1. 2014
Ukončení projektu: 30. 10. 2014


Od počátku roku 2014 se intenzivně připravoval projekt realizovaný pro Základní školu Edvarda Beneše Lysice, druhou největší základní školu v blanenském okrese.

Hlavním cílem projektu bylo zatraktivnit vzdělávací prostředí žákům, seznámit je s moderními pomůckami, inovovat způsob vzdělávání, vzbudit v dětech zájem o předměty a kvalitně je připravit a vyprofilovat pro budoucí vzdělávání. Pro tyto záměry bylo nutné zrekonstruovat a zmodernizovat čtyři odborné učebny:

  • Učebnu Fyziky
  • Učebnu Chemie
  • Učebnu Přírodopisu
  • Učebnu Technických prací 
     

Projekt byl spolufinancován z programu ROP NUTS II Jihovýchod v rámci výzvy 3.3 - Rozvoj a stabilizace venkovských sídel - školství, volnočasové aktivity.

Registrační číslo projektu: CZ.1.11/3.3.00/36.01479