spolufinancované projekty

Rozvoj a stabilizace venkovských sídel - školství, volnočasové aktivity

Digitalizované přírodovědecké centrum se zaměřením na pracovní činnosti pro ZŠ Lysice

Zahájení projektu: 1. 1. 2014
Ukončení projektu: 30. 10. 2014


Od počátku roku 2014 se intenzivně připravoval projekt realizovaný pro Základní školu Edvarda Beneše Lysice, druhou největší základní školu v blanenském okrese.

Hlavním cílem projektu bylo zatraktivnit vzdělávací prostředí žákům, seznámit je s moderními pomůckami, inovovat způsob vzdělávání, vzbudit v dětech zájem o předměty a kvalitně je připravit a vyprofilovat pro budoucí vzdělávání. Pro tyto záměry bylo nutné zrekonstruovat a zmodernizovat čtyři odborné učebny:

  • Učebnu Fyziky
  • Učebnu Chemie
  • Učebnu Přírodopisu
  • Učebnu Technických prací 
     

Projekt byl spolufinancován z programu ROP NUTS II Jihovýchod v rámci výzvy 3.3 - Rozvoj a stabilizace venkovských sídel - školství, volnočasové aktivity.

Registrační číslo projektu: CZ.1.11/3.3.00/36.01479