spolufinancované projekty

ICT a strategické služby

Vývoj aplikačního rozhraní pro sběr a výměnu informací v průmyslu

Zahájení projektu: 1. 10. 2015
Ukončení projektu: 31. 12. 2018


Podstatou tohoto projektu je vývoj nového řešení, které bude vyvinuto prostřednictvím výzkumu v oblasti sběru a výměny textových a audiovizuálních informací a vzájemné audio-vizuální komunikace formou on-line videokonferenčních hovorů. Výstupem je aplikační rozhraní uplatnitelné jako komunikační prvek v řadě průmyslových oborů.

Projekt naší společnosti, respektive Divize Apollon, je podpořen z OP PIK prostřednictvím programu ICT a SS.

Registrační číslo projektu: CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0002107

 

Automatizace a vyhodnocování procesů výroby a skladů

Zahájení projektu: 1. 1. 2016
Ukončení projektu: 31. 12. 2018


Cílem tohoto projektu je dosažení synergie v oblasti automatizace a řízení výroby, řízení skladů na úrovni materiálů, polotovarů i hotových výrobků. Klíčovou oblastí je poskytnutí ukazatelů pro efektivní řízení podniku, které jsou nastavitelné dle strategie řízení podniku.

Společnost Gatema podpořila projekt, který je spolufinancován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost v programu ICT a SS, jehož realizátorem je Divize informační systémy.

Registrační číslo projektu: CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0000270

 

Vývoj nových funkcionalit produktů společnosti Gatema

Zahájení projektu: 1. 9. 2010
Ukončení projektu: 31. 10. 2013


Projekt byl realizován na Divizi informačních systémů, kdy byla podpořena myšlenka týkající se vývoje nových funkcionalit produktů naší společnosti.

Finanční podpora byla poskytnuta v rámci OP PI v programu ICT a strategické služby, který má ve své gesci Czechinvest.

Registrační číslo projektu: 2.2 ITS03/035
 

 

Vytvoření nové Divize Apollon společnosti Gatema

Zahájení projektu: 1. 1. 2014
Předpokládané ukončení projektu: 30. 6. 2015


Cílem projektu bylo vytvoření nové divize, která se bude zabývat vývojem SW pro audiovizuální, dokumentační, archivační a přenosový systém. Jde o komplexní systém, který obsahuje řadu programových komponent. Divize Apollon navazuje na tradici technických oborů výroby plošných spojů a vývoje informačních systémů. Doplňuje efektivním způsobem portfolium nabízených služeb společnosti Gatema a.s. o zcela novou oblast.

Projekt byl spolufinancovány z programu ICT a SS z Operačního programu Podnikání a inovace.

Registrační číslo projektu: 2.2 ITS03/615