Spolufinancované projekty

V uplynulých měsících jsme se podíleli na projektech, které přinesly do našeho regionu zajímavé prostředky z dotačních titulů. Představujeme některé z nich.

Spolufinancované projekty

EDUCA III

Spolufinancované projekty

Vzdělávejte se pro růst

Spolufinancované projekty

Školení je šance

Spolufinancované projekty

Rozvoj

Spolufinancované projekty

Aplikace

Spolufinancované projekty

ICT a strategické služby

Spolufinancované projekty

OP Životní prostředí

Spolufinancované projekty

Rozvoj a stabilizace venkovských sídel - školství, volnočasové aktivity

Spolufinancované projekty

Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje

Spolufinancované projekty

Program obnovy venkova Olomouckého kraje

Spolufinancované projekty

OP Zaměstnanost

Spolufinancované projekty

Úspory energie

Spolufinancované projekty

Inovační vouchery

spolufinancované projekty

ICT a strategické služby

Vývoj aplikačního rozhraní pro sběr a výměnu informací v průmyslu

Zahájení projektu: 1. 10. 2015
Ukončení projektu: 31. 12. 2018


Podstatou tohoto projektu je vývoj nového řešení, které bude vyvinuto prostřednictvím výzkumu v oblasti sběru a výměny textových a audiovizuálních informací a vzájemné audio-vizuální komunikace formou on-line videokonferenčních hovorů. Výstupem je aplikační rozhraní uplatnitelné jako komunikační prvek v řadě průmyslových oborů.

Projekt naší společnosti, respektive Divize Apollon, je podpořen z OP PIK prostřednictvím programu ICT a SS.

Registrační číslo projektu: CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0002107

 

Automatizace a vyhodnocování procesů výroby a skladů

Zahájení projektu: 1. 1. 2016
Ukončení projektu: 31. 12. 2018


Cílem tohoto projektu je dosažení synergie v oblasti automatizace a řízení výroby, řízení skladů na úrovni materiálů, polotovarů i hotových výrobků. Klíčovou oblastí je poskytnutí ukazatelů pro efektivní řízení podniku, které jsou nastavitelné dle strategie řízení podniku.

Společnost Gatema podpořila projekt, který je spolufinancován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost v programu ICT a SS, jehož realizátorem je Divize informační systémy.

Registrační číslo projektu: CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0000270

 

Vývoj nových funkcionalit produktů společnosti Gatema

Zahájení projektu: 1. 9. 2010
Ukončení projektu: 31. 10. 2013


Projekt byl realizován na Divizi informačních systémů, kdy byla podpořena myšlenka týkající se vývoje nových funkcionalit produktů naší společnosti.

Finanční podpora byla poskytnuta v rámci OP PI v programu ICT a strategické služby, který má ve své gesci Czechinvest.

Registrační číslo projektu: 2.2 ITS03/035
 

 

Vytvoření nové Divize Apollon společnosti Gatema

Zahájení projektu: 1. 1. 2014
Předpokládané ukončení projektu: 30. 6. 2015


Cílem projektu bylo vytvoření nové divize, která se bude zabývat vývojem SW pro audiovizuální, dokumentační, archivační a přenosový systém. Jde o komplexní systém, který obsahuje řadu programových komponent. Divize Apollon navazuje na tradici technických oborů výroby plošných spojů a vývoje informačních systémů. Doplňuje efektivním způsobem portfolium nabízených služeb společnosti Gatema a.s. o zcela novou oblast.

Projekt byl spolufinancovány z programu ICT a SS z Operačního programu Podnikání a inovace.

Registrační číslo projektu: 2.2 ITS03/615