Spolufinancované projekty

V uplynulých měsících jsme se podíleli na projektech, které přinesly do našeho regionu zajímavé prostředky z dotačních titulů. Představujeme některé z nich.

Spolufinancované projekty

EDUCA III

Spolufinancované projekty

Vzdělávejte se pro růst

Spolufinancované projekty

Školení je šance

Spolufinancované projekty

Rozvoj

Spolufinancované projekty

Aplikace

Spolufinancované projekty

ICT a strategické služby

Spolufinancované projekty

OP Životní prostředí

Spolufinancované projekty

Rozvoj a stabilizace venkovských sídel - školství, volnočasové aktivity

Spolufinancované projekty

Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje

Spolufinancované projekty

Program obnovy venkova Olomouckého kraje

Spolufinancované projekty

OP Zaměstnanost

Spolufinancované projekty

Úspory energie

Spolufinancované projekty

Inovační vouchery

spolufinancované projekty

Aplikace

Fotokatalytické panely z pěnové keramiky

Zahájení projektu: 1. 7. 2016
Ukončení projektu: 29. 9. 2019


Jedná se o inovační projekt s respektem k životnímu prostředí, který v současné době nemá na českém, ani na zahraničním trhu přímého konkurenta.

Společnost LANIK s.r.o. se stala úspěšným žadatelem v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) v programu Aplikace, projektová žádost byla 4. ledna 2017 doporučena k financování.

Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004925