spolufinancované projekty

Rozvoj

Rozvoj technologické úrovně společnosti Gatema

Zahájení projektu: 1. 12. 2013
Ukončení projektu: 30. 6. 2015


Cílem projektu je rozšíření a inovace  technologického zázemí společnosti Gatema. Konkrétně se jedná o Divizi plošné spoje.

Projekt byl etapizován, a to následujícím způsobem:

I. etapa projektu: Acid Etching Line a Inkjet (2014)
Po náročné přípravě zadávací dokumentace a technických specifikacích jsme na jaře 2014 vyhlásili výběrové řízení na dodávku technologického vybavení pro naši společnost - Acid Etching Line neboli Linku kyselého leptání. V červnu 2014 došlo k podpisu smluv s vítězným dodavatelem Gebr. SCHMID GmbH z Německa.
Inkjet je zařízení sloužící pro servisní potisk desek plošných spojů. Výběrového řízení, které se konalo v červnu 2014, se zúčastnila řada zahraničních firem, avšak vítězem z toho tendru vzešla společnost Adeon Technologies B.V. z Nizozemska.

II. etapa projektu: Direct Imaging (2015)
V druhé etapě projektu se tendrovalo technologické zařízení přímého osvitu neboli Direct Imaging. Vzhledem k náročnosti a technickým požadavkům projevila zájem o tuto zakázku řada renomovaných zahraničních společností. Po důkladném hodnocení všech nabídek se vítězem stala a podepsaná smlouva v květnu 2015 byla se společností Schmoll-Maschinen GmbH z Německa.

Projektová žádost byla podána v rámci výzvy Rozvoj a získala kladné rozhodnutí pro spolufinancování z operačního programu Podnikání a inovace.

Registrační číslo projektu: 2.2 RV03/2279