Spolufinancované projekty

V uplynulých měsících jsme se podíleli na projektech, které přinesly do našeho regionu zajímavé prostředky z dotačních titulů. Představujeme některé z nich.

Spolufinancované projekty

EDUCA III

Spolufinancované projekty

Vzdělávejte se pro růst

Spolufinancované projekty

Školení je šance

Spolufinancované projekty

Rozvoj

Spolufinancované projekty

Aplikace

Spolufinancované projekty

ICT a strategické služby

Spolufinancované projekty

OP Životní prostředí

Spolufinancované projekty

Rozvoj a stabilizace venkovských sídel - školství, volnočasové aktivity

Spolufinancované projekty

Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje

Spolufinancované projekty

Program obnovy venkova Olomouckého kraje

Spolufinancované projekty

OP Zaměstnanost

Spolufinancované projekty

Úspory energie

Spolufinancované projekty

Inovační vouchery

spolufinancované projekty

Rozvoj

Rozvoj technologické úrovně společnosti Gatema

Zahájení projektu: 1. 12. 2013
Ukončení projektu: 30. 6. 2015


Cílem projektu je rozšíření a inovace  technologického zázemí společnosti Gatema. Konkrétně se jedná o Divizi plošné spoje.

Projekt byl etapizován, a to následujícím způsobem:

I. etapa projektu: Acid Etching Line a Inkjet (2014)
Po náročné přípravě zadávací dokumentace a technických specifikacích jsme na jaře 2014 vyhlásili výběrové řízení na dodávku technologického vybavení pro naši společnost - Acid Etching Line neboli Linku kyselého leptání. V červnu 2014 došlo k podpisu smluv s vítězným dodavatelem Gebr. SCHMID GmbH z Německa.
Inkjet je zařízení sloužící pro servisní potisk desek plošných spojů. Výběrového řízení, které se konalo v červnu 2014, se zúčastnila řada zahraničních firem, avšak vítězem z toho tendru vzešla společnost Adeon Technologies B.V. z Nizozemska.

II. etapa projektu: Direct Imaging (2015)
V druhé etapě projektu se tendrovalo technologické zařízení přímého osvitu neboli Direct Imaging. Vzhledem k náročnosti a technickým požadavkům projevila zájem o tuto zakázku řada renomovaných zahraničních společností. Po důkladném hodnocení všech nabídek se vítězem stala a podepsaná smlouva v květnu 2015 byla se společností Schmoll-Maschinen GmbH z Německa.

Projektová žádost byla podána v rámci výzvy Rozvoj a získala kladné rozhodnutí pro spolufinancování z operačního programu Podnikání a inovace.

Registrační číslo projektu: 2.2 RV03/2279