spolufinancované projekty

Školení je šance

Vzdělávání zaměstnanců společnosti Gatema s.r.o., zvýšení adaptability a podpory motivace zaměstnanců, posílení konkurenceschopnosti společnosti a snížení dopadů ekonomické krize

Zahájení projektu: 1. 12. 2010
Ukončení projektu: 30. 11. 2012


Hlavním a primárním cílem tohoto projektu bylo posílení konkurenceschopnosti naší společnosti, a to investicí do rozvoje lidských zdrojů, do vzdělání a do zvyšování a rozšiřování kvalifikace a znalostí zaměstnanců. Projekt byl zaměřen na vzdělávání v oblastech, které pokrývaly níže uvedené klíčové aktivity:

  • Vyškolení interních lektorů - informačního systému a BOZP
  • PC dovednosti
  • Kurz první pomoci
  • Kurzy AJ
  • Kurzy NJ
  • Účetní a daňové novinky
  • BOZP
  • Operační systémy

Tento vzdělávací projekt byl financován prostřednictvím OP LZZ z programu Školení je šance.

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01487