Spolufinancované projekty

V uplynulých měsících jsme se podíleli na projektech, které přinesly do našeho regionu zajímavé prostředky z dotačních titulů. Představujeme některé z nich.

Spolufinancované projekty

EDUCA III

Spolufinancované projekty

Vzdělávejte se pro růst

Spolufinancované projekty

Školení je šance

Spolufinancované projekty

Rozvoj

Spolufinancované projekty

Aplikace

Spolufinancované projekty

ICT a strategické služby

Spolufinancované projekty

OP Životní prostředí

Spolufinancované projekty

Rozvoj a stabilizace venkovských sídel - školství, volnočasové aktivity

Spolufinancované projekty

Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje

Spolufinancované projekty

Program obnovy venkova Olomouckého kraje

Spolufinancované projekty

OP Zaměstnanost

Spolufinancované projekty

Úspory energie

Spolufinancované projekty

Inovační vouchery

spolufinancované projekty

Vzdělávejte se pro růst

Rozšíření a prohloubení znalostí tabulkového procesoru MS Excel

Zahájení projektu: 14. 10. 2013
Ukončení projektu: 24. 10. 2013


V rámci tohoto projektu zaměřeného na školení MS Excel byli zaměstnanci podle stupně pokročilosti rozdělení do 4 skupin, samotné vzdělávání bylo realizováno v sídle naší společnosti.

Projekt byl spolufinancován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci programu Vzdělávejte se pro růst.

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.00/71.00002

 


Zvyšování odborné úrovně anglického jazyka ve společnosti Gatema s.r.o.

Zahájení projektu: 6. 12. 2012
Ukončení projektu: 30. 5. 2013


Naše společnost podpořila v tomto projektu profesní vzdělávání svých zaměstnanců.

Projekt byl spolufinancován z prostředků ESF v rámci programu Vzdělávejte se pro růst.

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.00/71.00002