spolufinancované projekty

Vzdělávejte se pro růst

Rozšíření a prohloubení znalostí tabulkového procesoru MS Excel

Zahájení projektu: 14. 10. 2013
Ukončení projektu: 24. 10. 2013


V rámci tohoto projektu zaměřeného na školení MS Excel byli zaměstnanci podle stupně pokročilosti rozdělení do 4 skupin, samotné vzdělávání bylo realizováno v sídle naší společnosti.

Projekt byl spolufinancován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci programu Vzdělávejte se pro růst.

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.00/71.00002

 


Zvyšování odborné úrovně anglického jazyka ve společnosti Gatema s.r.o.

Zahájení projektu: 6. 12. 2012
Ukončení projektu: 30. 5. 2013


Naše společnost podpořila v tomto projektu profesní vzdělávání svých zaměstnanců.

Projekt byl spolufinancován z prostředků ESF v rámci programu Vzdělávejte se pro růst.

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.00/71.00002