Spolufinancované projekty

V uplynulých měsících jsme se podíleli na projektech, které přinesly do našeho regionu zajímavé prostředky z dotačních titulů. Představujeme některé z nich.

Spolufinancované projekty

EDUCA III

Spolufinancované projekty

Vzdělávejte se pro růst

Spolufinancované projekty

Školení je šance

Spolufinancované projekty

Rozvoj

Spolufinancované projekty

Aplikace

Spolufinancované projekty

ICT a strategické služby

Spolufinancované projekty

OP Životní prostředí

Spolufinancované projekty

Rozvoj a stabilizace venkovských sídel - školství, volnočasové aktivity

Spolufinancované projekty

Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje

Spolufinancované projekty

Program obnovy venkova Olomouckého kraje

Spolufinancované projekty

OP Zaměstnanost

Spolufinancované projekty

Úspory energie

Spolufinancované projekty

Inovační vouchery

spolufinancované projekty

Úspory energie

FVE systémy pro vlastní spotřebu společnosti Gatema a.s.

Zahájení projektu: 27. 3. 2018

Ukončení projektu: 30. 11. 2019


Projekt FVE systémy pro vlastní spotřebu společnosti Gatema a.s. je zaměřen na využití alternativních zdrojů pro výrobu elektrické energie. Cílem projektu je snížení energetické náročnosti výroby desek plošných spojů. V rámci projektu dojde k instalaci střešní fotovoltaické elektrárny o zamýšleném výkonu 240 kWp.

Tento projekt je spolufinacován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost prostřednictvím výzvy Úspory energie II. výzva - aktivita: Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu.

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_178/0013101