spolufinancované projekty

Úspory energie

FVE systémy pro vlastní spotřebu společnosti Gatema a.s.

Zahájení projektu: 27. 3. 2018

Ukončení projektu: 30. 11. 2019


Projekt FVE systémy pro vlastní spotřebu společnosti Gatema a.s. je zaměřen na využití alternativních zdrojů pro výrobu elektrické energie. Cílem projektu je snížení energetické náročnosti výroby desek plošných spojů. V rámci projektu dojde k instalaci střešní fotovoltaické elektrárny o zamýšleném výkonu 240 kWp.

Tento projekt je spolufinacován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost prostřednictvím výzvy Úspory energie II. výzva - aktivita: Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu.

Registrační číslo projektu: CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_178/0013101