spolufinancované projekty

Program obnovy venkova Olomouckého kraje

Oprava hasičské zbrojnice - stavební práce

Zahájení projektu: 1. 4. 2016
Ukončení projektu: 30. 12. 2016


Obec Bousín ležící v okrese Prostějov se rozhodla zrealizovat projekt za účelem opravy hasičské zbrojnice a úpravy interiéru na klubovnu pro mladé hasiče. V dubnu byla žadateli přiznána dotace a v červnu bylo zahájeno výběrové řízení na dodavatele stavebních prací, jehož vítězný uchazeč dle zadávací dokumentace od 1. srpna zrealizoval celou akci.

Tento projekt je spolufinancován prostřednictvím Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2016 v dotačním titulu č. 1 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce.

Registrační číslo projektu: 2016/01331/OSR/DSM