Spolufinancované projekty

V uplynulých měsících jsme se podíleli na projektech, které přinesly do našeho regionu zajímavé prostředky z dotačních titulů. Představujeme některé z nich.

Spolufinancované projekty

EDUCA III

Spolufinancované projekty

Vzdělávejte se pro růst

Spolufinancované projekty

Školení je šance

Spolufinancované projekty

Rozvoj

Spolufinancované projekty

Aplikace

Spolufinancované projekty

ICT a strategické služby

Spolufinancované projekty

OP Životní prostředí

Spolufinancované projekty

Rozvoj a stabilizace venkovských sídel - školství, volnočasové aktivity

Spolufinancované projekty

Program rozvoje venkova Jihomoravského kraje

Spolufinancované projekty

Program obnovy venkova Olomouckého kraje

Spolufinancované projekty

OP Zaměstnanost

Spolufinancované projekty

Úspory energie

Spolufinancované projekty

Inovační vouchery

spolufinancované projekty

Program obnovy venkova Olomouckého kraje

Oprava hasičské zbrojnice - stavební práce

Zahájení projektu: 1. 4. 2016
Ukončení projektu: 30. 12. 2016


Obec Bousín ležící v okrese Prostějov se rozhodla zrealizovat projekt za účelem opravy hasičské zbrojnice a úpravy interiéru na klubovnu pro mladé hasiče. V dubnu byla žadateli přiznána dotace a v červnu bylo zahájeno výběrové řízení na dodavatele stavebních prací, jehož vítězný uchazeč dle zadávací dokumentace od 1. srpna zrealizoval celou akci.

Tento projekt je spolufinancován prostřednictvím Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2016 v dotačním titulu č. 1 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce.

Registrační číslo projektu: 2016/01331/OSR/DSM