Reference

Držíme se našich hodnot – poskytovat našim partnerům prvotřídní kvalitu, rychlost, invenci, čestnost, osobní přístup a týmovou práci. I díky tomu počet našich úspěšných referencí a spokojených partnerů neustále přibývá.

Reference

Firmy

Reference

Školy

Reference

Obce

Reference

Semináře

Školy

Přírodní zahrada pro Základní školu Vysočany

Zahájení projektu: 1. 4. 2015
Ukončení projektu: 31. 12. 2019

Projekt se zabývá vytvořením výukové zahrady jako přírodní učebny s výukovými prvky s tématikou příroda. Studie řeší úpravu stávajicích venkovních pozemků areálu základní školy s vazbou na EVVO. Cílem revitalizace je umožnit dětem praktické poznávání přírodních zákonitostí v průběhu ročních období a propojit pobyt uvnitř s venkovním prostranstvím, kde děti, pedagogové a rodiče půjdou "Společně krok za krokem životem i přírodní zahradou".

Infrastruktura Základní školy Edvarda Beneše Lysice

Zahájení projektu: 1. 1. 2017
Ukončení projektu: 24. 10. 2019

Předmětem projektu je rekonstrukce a vybavení čtyř učeben, dále úprava zeleně a venkovního prostranství tzv. školní zahrady v návaznosti na vybudování bezbariérovosti pro děti tělesně postižené, které navštěvují ZŠ Lysice.

Cílem záměru je zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích a zajištění podmínek pro odbornou výuku, inovovat poskytovanou výuku a vytvořit motivující prostředí pro žáky ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce.

Po dvou výběrových řízení probíhá fyzická realizace, která se týká:

  • Učebny pro výuku digitálních technologií
  • Jazykové učebny
  • Učebny přírodních věd pro I. stupeň
  • Učebny přírodních věd pro II. stupeň
  • Dodávky a instalace IT vybavení
  • Úpravy školní zahrady

Přírodní zahrada pro Základní školu speciální Blansko

Zahájení projektu: 1. 4. 2013
Ukončení projektu: 31. 8. 2019

Projekt s názvem "Vnímáme přírodu v naší zahradě" řeší úpravu stávajících venkovních pozemků areálu základní školy v souladu se školním vzdělávacím plánem a průřezovým tématem Environmentální výchova. Návrh se zabývá doplněním nové zeleně v celém areálu za účelem vytvoření výukové zahrady jako přírodní učebny. Záměrem je posílit kontakt dětí s přírodou pro zlepšení zdraví, jejich vzdělávacích výsledků, rozvíjet vazby a naučit je aktivně vnímat přírodu ve školní zahradě.

Zahraniční vzdělávací zájezdy pro učitele

Zahájení projektu: 15. 3. 2017
Ukončení projektu: 31. 8. 2017


Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem se rozhodlo v rámci programu Erasmus+ zvýšit kvalitu výuky a přiměřenost kvalifikací a dovedností svých zaměstnanců. Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu bylo zajistit dodávku služby realizace zahraničních vzdělávacích jazykových pobytů během letních prázdnin. Následně vítězný dodavatel STUDYLINE s.r.o. zorganizoval celkem tři pobyty ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska.

Přístavba základní školy

Zahájení projektu: 1. 4. 2016
Ukončení projektu: 31. 7. 2016


ZŠ a MŠ v Benešově u Boskovic zrealizovala vybudování spojovacího krčku v komplexu budovy z důvodu přímého napojení do tělocvičny, cílem bylo umožnit snadnější a rychlejší vstup na hodiny tělesné výchovy. Vzhledem k technickým problémům způsobeným absencí zateplovacího systému obvodového zdiva a stropu, byly i tyto nedostatky eliminovány v rámci celého projektu.

 

Digitalizované přírodovědecké centrum

Zahájení projektu: 1. 1. 2014
Ukončení projektu: 30. 10. 2014


Od počátku roku 2014 se intenzivně připravoval projekt zaměřený na pracovní činnosti pro Základní školu Edvarda Beneše Lysice, druhou největší školu v blanenském okrese.

Hlavním cílem bylo zatraktivnit vzdělávací prostředí žákům, seznámit je s moderními pomůckami, inovovat způsob vzdělávání, vzbudit v dětech zájem o předměty a kvalitně je připravit a vyprofilovat pro budoucí vzdělávání. Pro tyto záměry bylo nutné zrekonstruovat a zmodernizovat čtyři odborné učebny:

  • Učebnu Fyziky
  • Učebnu Chemie
  • Učebnu Přírodopisu
  • Učebnu Technických prací