Reference

Držíme se našich hodnot – poskytovat našim partnerům prvotřídní kvalitu, rychlost, invenci, čestnost, osobní přístup a týmovou práci. I díky tomu počet našich úspěšných referencí a spokojených partnerů neustále přibývá.

Reference

Firmy

Reference

Školy

Reference

Obce

Reference

Semináře

Obce

Dodávka hasičského vozu

Zahájení projektu: 1. 9. 2016
Ukončení projektu: 30. 11. 2016


Zrealizovali jsme zadávací řízení pro obec Suchý u Boskovic, kde předmětem výběrového řízení bylo zakoupení nového dopravního automobilu pro potřeby Sboru dobrovolných hasičů.

Oprava hasičské zbrojnice

Zahájení projektu: 1. 4. 2016
Ukončení projektu: 30. 12. 2016


Obec Bousín ležící v okrese Prostějov se rozhodla zrealizovat projekt za účelem opravy hasičské zbrojnice a úpravy interiéru na klubovnu pro mladé hasiče. V dubnu byla žadateli přiznána dotace a v červnu jsme zahájili výběrové řízení na dodavatele stavebních prací, jehož vítězný uchazeč od srpna zrealizoval celou akci.