Reference

Držíme se našich hodnot – poskytovat našim partnerům prvotřídní kvalitu, rychlost, invenci, čestnost, osobní přístup a týmovou práci. I díky tomu počet našich úspěšných referencí a spokojených partnerů neustále přibývá.

Reference

Firmy

Reference

Školy

Reference

Obce

Reference

Semináře

Firmy

Fotokatalytické panely z pěnové keramiky

Zahájení projektu: 1. 7. 2016
Ukončení projektu: 29. 9. 2019


Společnost LANIK s.r.o. se stala úspěšným žadatelem v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost v programu Aplikace, projektová žádost byla 4. ledna 2017 doporučena k financování. Jedná se o inovační projekt s respektem k životnímu prostředí, který v současné době nemá na českém, ani na zahraničním trhu přímého konkurenta.