novinky

30.03.2020

Oznámení o transformaci společnosti Gatema na holding

Vážený obchodní přátelé,

dovolte, abychom Vám oznámili přeměnu společnosti Gatema a.s. na holdingovou strukturu. Hlavním důvodem transformace je skutečnost, že Gatema v uplynulých letech vyrostla. Touto transformací vzniknou k 1. 5. 2020 z našich jednotlivých divizí samostatné právní subjekty, které získají větší svobodu v rozhodování o své budoucnosti, nezávisle na jiných částech skupiny.

Co to znamená pro Vás? Stávající akciová společnost sice zaniká, ale Gatema zůstane i nadále Gatemou. Bude mít sice jiný název, IČ/DIČ a bankovní spojení, přesto bude mít stejnou adresu, stejné sídlo, stejné majitele, stejné kontaktní osoby, stejné emaily, takže v každodenní komunikaci zůstane vše tak, jak jste byli dosud zvyklí.

Počínaje 1. květnem 2020 však nastane změna u obchodní korespondence, objednávek, faktur, nových smluv a případných změn smluv stávajících, jakož i u dalších jednání, vedených mezi našimi nástupnickými společnostmi a Vámi. V těchto případech již bude třeba pracovat s novými názvy a identifikačními čísly. Všechny bankovní účty Gatemy a.s. budou jejím zánikem zrušeny.

Děkujeme za Váš čas, a především za důvěru ve společnost Gatema.


S pozdravem,

František Vlk
předseda dozorčí rady

Stanislav Sýkora
předseda představenstva

 

 

Gatema