Obděr novinek
technických informací

Nenechte si ujít žádnou aktualizaci ohledně našeho technického infa. Zanechte nám váš e-mail.

Kritéria dat pro POOL servis

Data pro výrobu DPS v kategorii POOL-SERVIS musí splňovat požadavky z následující tabulky, editace dat přesahující standard je počítána sazbou 500 Kč/hod.

Vrstva Požadavek
Formát dat ODB++, Gerber RS-274X
Obrys desky Obrys desky
  hodnota Dcodu > 0
Signálové vrstvy sesazené, bez zrcadlení, se stejným nulovým bodem
  plná měď v rozlité zemi, tj. bez šrafované GND
  min.izolační mezera otvorů ve vnitřních vrsvách 0,25 mm (obr. c )
  min. okruží výsledného otvoru 0,125 mm (obr. a )
  neobsahují obrys desky
  min. 0,15 mm motiv od hrany desky při frézování
  min. 0,40 mm motiv od hrany desky při drážkování
Nepájivá maska min. 0,05 mm přesah plošky (obr. b )
Vrtání průměry otvorů zadány jako výsledné
  velikost prokoveného otvoru ≤ 5,0 mm
  maximální plocha jednoho otvoru prokovené frézy je 5x5 mm
Název vrstvy Požadavek
*.top strana součástek
*.bot strana spojů
*.smt maska strana součástek
*.smb maska strana spojů
*.plt potisk součástek
*.plb potisk spojů
*.in2, *.in3 vnitřní vrstvy - pořadí vrstev TOP-IN2-IN3-BOT
*.pth prokovené vrtání, výsledné otvory
*.mill_pth prokovené frézování, výsledný rozměr
*.mill neprokovené frézování, obsahuje i neprokovené otvory
*.score drážkování
*.dim obrys desky
* => název desky  

Využijte náš
CAM procesor
pro optimální pojmenování a export vrstev z Eaglu.

POOL servis – standardní složení

V POOL servisu nelze definovat jiné složení než standardní.

4-vrstvá DPS, materiál IS400 (Tg 150). Celková tloušťka 1,6 +/- 10%.

 

 


6-vrstvá DPS, materiál IS400 (Tg 150). Celková tloušťka 1,6 +/- 10%.

 

 


Zákaznický panel
DPS se standardně dodávají jako jednotlivé desky, ale je možné napanelizovat do požadovaného panelu, a to buď drážkovaného nebo frézovaného na můstcích s mezerou 2,0 mm. Pozor! V současné době preferujeme pro panelizaci data zaslaná jako jednotlivé kusy a při objednání prosím uvést násobnosti XY v požadovaném panelu, a také celkový počet požadovaných jednotlivých kusů. Nejlepší variantou je využití našeho webového konfigurátoru, který zadávání usnadňuje. www.gatema.cz