Technické informace

Zjistěte, jak správně připravit data pro vaši objednávku, jaké máme možnosti výroby a co všechno pro vás umíme zařídit.

Technické možnosti

Příprava dat

Konstrukční pravidla

Základní materiály

Povrchové úpravy

Ostatní technologie

POOL servis

SMT ŠABLONY

Obděr novinek
technických informací

Nenechte si ujít žádnou aktualizaci ohledně našeho technického infa. Zanechte nám váš e-mail.

Kritéria dat pro POOL servis

Data pro výrobu DPS v kategorii POOL-SERVIS musí splňovat požadavky z následující tabulky, editace dat přesahující standard je počítána sazbou 500 Kč/hod.

Vrstva Požadavek
Formát dat ODB++, Gerber RS-274X
Obrys desky Obrys desky
  hodnota Dcodu > 0
Signálové vrstvy sesazené, bez zrcadlení, se stejným nulovým bodem
  plná měď v rozlité zemi, tj. bez šrafované GND
  min.izolační mezera otvorů ve vnitřních vrsvách 0,25 mm (obr. c )
  min. okruží výsledného otvoru 0,125 mm (obr. a )
  neobsahují obrys desky
  min. 0,15 mm motiv od hrany desky při frézování
  min. 0,40 mm motiv od hrany desky při drážkování
Nepájivá maska min. 0,05 mm přesah plošky (obr. b )
Vrtání průměry otvorů zadány jako výsledné
  velikost prokoveného otvoru ≤ 5,0 mm
  maximální plocha jednoho otvoru prokovené frézy je 5x5 mm
Název vrstvy Požadavek
*.top strana součástek
*.bot strana spojů
*.smt maska strana součástek
*.smb maska strana spojů
*.plt potisk součástek
*.plb potisk spojů
*.in2, *.in3 vnitřní vrstvy - pořadí vrstev TOP-IN2-IN3-BOT
*.pth prokovené vrtání, výsledné otvory
*.mill_pth prokovené frézování, výsledný rozměr
*.mill neprokovené frézování, obsahuje i neprokovené otvory
*.score drážkování
*.dim obrys desky
* => název desky  

Využijte náš
CAM procesor
pro optimální pojmenování a export vrstev z Eaglu.

POOL servis – standardní složení

V POOL servisu nelze definovat jiné složení než standardní.

4-vrstvá DPS, materiál IS400 (Tg 150). Celková tloušťka 1,6 +/- 10%.

 

 


6-vrstvá DPS, materiál IS400 (Tg 150). Celková tloušťka 1,6 +/- 10%.

 

 


Zákaznický panel
DPS se standardně dodávají jako jednotlivé desky, ale je možné napanelizovat do požadovaného panelu, a to buď drážkovaného nebo frézovaného na můstcích s mezerou 2,0 mm. Pozor! V současné době preferujeme pro panelizaci data zaslaná jako jednotlivé kusy a při objednání prosím uvést násobnosti XY v požadovaném panelu, a také celkový počet požadovaných jednotlivých kusů. Nejlepší variantou je využití našeho webového konfigurátoru, který zadávání usnadňuje. www.gatema.cz