Obděr novinek
technických informací

Nenechte si ujít žádnou aktualizaci ohledně našeho technického infa. Zanechte nám váš e-mail.

Konstrukční pravidla

Vrtání & Prokovení
Okruží

Pojem okruží se vztahuje k prokoveným pájecím ploškám a jedná se o pájitelný prstenec zbylý po vyvrtání pájecí plošky. Velikost okruží lze určit ze vztahu AR = (PD – DD)/2, kde PD je průměr pájecí plošky a DD je průměr použitého vrtáku. Pro určení velikosti okruží se vždy vychází z průměru použitého vrtáku a nikoliv z průměru výsledného otvoru!

Via & Blind & Burried & Aspect Ratio
Via
Prokovené otvory propojující jednotlivé vrstvy DPS,které neslouží k montáží vývodových součástek. V praxi se obvykle jedná o otvory malého průměru do cca 0,6 mm. Z pohledu VIA otvorů je nejdůležitější parametr tzv. Aspect Ratio. Jedná se o poměr hloubky vrtání k průměru vrtáku.
VIA otvory můžeme rozdělit do třech kategorií
Standardní VIA otvory: Jedná se o otvory propojující všechny vrstvy DPS. V tomto případě lze použít nejmenší vrták 0,15 mm a Aspect Ratio je 1:10.
Pohřbené VIA otvory: Jedná se o otvory propojující pouze vnitřní vrstvy DPS, tzn.na hotové DPS nejsou z vnějšku viditelné. V tomto případě lze použít nejmenší vrták 0,15 mm a Aspect Ratio je 1:10.
Slepé VIA otvory: Jedná se o otvory propojující vnější vrstvu DPS s jednou nebo více vrstvami vnitřními. V tomto případě lze použít nejmenší vrták 0,15 mm a Aspect Ratio je 1:1.

Příklad:
Při použití vrtáku 0,15 mm a Aspect Ratio 1:10 lze vrtat maximálně do hloubky 1,5 mm.
Při použití vrtáku 0,15 mm a Aspect Ratio 1:1 lze vrtat maximálně do hloubky 0,15 mm.