Technické informace

Zjistěte, jak správně připravit data pro vaši objednávku, jaké máme možnosti výroby a co všechno pro vás umíme zařídit.

Technické možnosti

Příprava dat

Konstrukční pravidla

Základní materiály

Povrchové úpravy

Ostatní technologie

POOL servis

SMT ŠABLONY

Obděr novinek
technických informací

Nenechte si ujít žádnou aktualizaci ohledně našeho technického infa. Zanechte nám váš e-mail.

Konstrukční pravidla

Vrtání & Prokovení
Okruží

Pojem okruží se vztahuje k prokoveným pájecím ploškám a jedná se o pájitelný prstenec zbylý po vyvrtání pájecí plošky. Velikost okruží lze určit ze vztahu AR = (PD – DD)/2, kde PD je průměr pájecí plošky a DD je průměr použitého vrtáku. Pro určení velikosti okruží se vždy vychází z průměru použitého vrtáku a nikoliv z průměru výsledného otvoru!

Via & Blind & Burried & Aspect Ratio
Via
Prokovené otvory propojující jednotlivé vrstvy DPS,které neslouží k montáží vývodových součástek. V praxi se obvykle jedná o otvory malého průměru do cca 0,6 mm. Z pohledu VIA otvorů je nejdůležitější parametr tzv. Aspect Ratio. Jedná se o poměr hloubky vrtání k průměru vrtáku.
VIA otvory můžeme rozdělit do třech kategorií
Standardní VIA otvory: Jedná se o otvory propojující všechny vrstvy DPS. V tomto případě lze použít nejmenší vrták 0,15 mm a Aspect Ratio je 1:10.
Pohřbené VIA otvory: Jedná se o otvory propojující pouze vnitřní vrstvy DPS, tzn.na hotové DPS nejsou z vnějšku viditelné. V tomto případě lze použít nejmenší vrták 0,15 mm a Aspect Ratio je 1:10.
Slepé VIA otvory: Jedná se o otvory propojující vnější vrstvu DPS s jednou nebo více vrstvami vnitřními. V tomto případě lze použít nejmenší vrták 0,15 mm a Aspect Ratio je 1:1.

Příklad:
Při použití vrtáku 0,15 mm a Aspect Ratio 1:10 lze vrtat maximálně do hloubky 1,5 mm.
Při použití vrtáku 0,15 mm a Aspect Ratio 1:1 lze vrtat maximálně do hloubky 0,15 mm.