Gatema MES

Gatema nabízí svým zákazníkům komplexní Manufacturing Execution Systems (MES).  Ten tvoří přímou vazbu mezi podnikovým informačním systémem HELIOS a jednotlivými technologickými zařízeními ve výrobě. 

Systém MES obsahuje moduly pro technickou přípravu, řízení a pokročilé plánování výroby, které se neobejde bez včasného odvádění operací ve výrobě, které je podpořeno přímým sběrem technologických informací z jednotlivých strojů. 

 

 

item

Gatema MES

Implementace MES zahrnuje následující oblasti:

  • Pokročilé plánování výroby.
  • Odvádění práce pomocí čárových kódů.
  • Odvádění práce pomocí dotykových obrazovek.
  • Sběr dat ze strojů a jiných technologických zařízení v reálném čase.
  • Zavedení bezpapírové evidence ve výrobě.
  • Zajištění zpětné dosledovatelnosti (traceabilita).
  • Odpis materiálu v reálném čase, včetně šarží a výrobních čísel.
  • Značení výrobků, čárové kódy, VDA etikety.
  • Vyhodnocování klíčových výrobních ukazatelů.
item

Evidence výroby Gatema ETH

Gatema ETH slouží pro odvádění operací ve výrobě s možností využití technologií čárových kódů a RFID. Včasné a přesné odvádění operací pomocí našich terminálů Vám umožní online sledování stavu výroby z pohledu kapacitního vytížení a rozpracovanosti. 

Velkým přínosem využití této technologie je eliminace možných chyb a zrychlení celého systému zadávání dat.

Produktový list zde.