Aktuální příležitosti

Nejjednodušší cestou, jak nepropásnout žádnou dotační příležitost, je spolupracovat s Gatemou. Každý měsíc posíláme našim partnerům i potenciálním zájemcům přehled aktuálních výzev a titulů.

Opportunity

Environmentální zahrady pro mateřské a základní školy

Cílem výzvy je rozvoj environmentálního vzdělávání a výchovy u předškolních dětí a žáků základních škol s vyšším využíváním kontaktu s přírodním prostředím. O tuto podporu mohou žádat obce, MŠ, lesní MŠ, zřizovatelé dětských skupin, ZŠ, příspěvkové organizace a nestátní neziskové organizace působící v oblasti EVVO.

Výše podpory na jeden projekt činí 85 % z celkových způsobilých výdajů. Minimální výše dotace je 50 tis. Kč, maximální 500 tis. Kč.

Žádosti je možné podat v období od 5. 9. 2017 do 31. 1. 2018.

Opportunity

Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni ZŠ v době mimo školní vyučování

Záměrem výzvy je poskytnout podporu rodičům při skloubení pracovního rytmu s péči o děti školního věku. Podporovanou aktivitou  je primárně založení nových či doplnění chybějící kapacity stávajících školních družin a klubů. Součástí projektu mohou být i doplňkové aktivity - příměstské tábory v době školních prázdnin a zajištění doprovodu dětí na kroužky a zájmové aktivity.

Míra podpory dosahuje až 100% způsobilých výdajů.


Příjem žádostí o podporu je limitován do 29. 9. 2017.

Opportunity

Finanční podpora pro podnikatele

Inovace (inovační projekt) - příjem žádostí: 12. 7. 2017 - 12. 11. 2017
Aplikace - příjem žádostí: 3. 8. 2017 - 30. 11. 2017
Potenciál - příjem žádostí: 20. 7. 2017 - 30. 11. 2017
ICT a sdílené služby - příjem žádostí: 09/2017
Inovace (ochrana práv) - příjem žádostí: 4. 1. 2016 - 31. 12. 2017
Proof of Concept - příjem žádostí: 10/2017
Smart grids I. (distribuční sítě) - příjem žádostí: 1. 4. 2017 - 30. 9. 2017
Smart grids II. (přenosová síť) - příjem žádostí: 1. 12. 2016 - 2. 1. 2018
Spolupráce - příjem žádostí: 14. 7. 2017 - 20. 10. 2017
Partnerství znalostního transferu - příjem žádostí: 14. 7. 2017 - 13. 10. 2017
Inovační vouchery - příjem žádostí: 10. 7. 2017 - 31. 12. 2017
Vysokorychlostní internet - příjem žádostí: 26. 4. 2017 - 26. 9. 2017
Úspory energie - příjem žádostí: 15. 12. 2016 - 31. 10. 2017
Úspory energie (fotovoltaika) - příjem žádostí: 16. 6. 2017 - 16. 10. 2017

Opportunity

Podpora pro podnikání a rozvoj obcí s environmentálními projekty

Plány Územního systému ekologické stability 
(výzva číslo 52, příjem žádostí: 3. 4. 2017, ukončení příjmu: 3. 4. 2018) 
Energetické úspory nových veřejných budov 
(výzva číslo 61, příjem žádostí: 3. 4. 2017, ukončení příjmu: 31. 10. 2017) 
Energetická náročnost veřejných budov
(výzva číslo 70, příjem žádostí: 3. 4. 2017, ukončení příjmu: 29. 9. 2017) 
Prevence vzniku odpadů
(výzva číslo 84, příjem žádostí: 3. 4. 2017, ukončení příjmu: 2. 1. 2019) 
Materiálové a energetické využití odpadů
(výzva číslo 85, příjem žádostí: 3. 4. 2017, ukončení příjmu: 2. 1. 2019)


Kompletní přehled aktuálních výzev naleznete zde.